The best preparation for IELTS – bộ sách chuẩn bị cho IELTS

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi IELTS, các bạn cần học luyện rất nhiều kiến thức. Trong đó, từ vựng, ngữ pháp hay phát âm là yếu tốt cần thiết và tiên quyết. Tiếp đến sẽ đi vào luyện các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Kèm theo thì sẽ có những Tips giúp các bạn giải đề tốt hơn. Và tất cả những điều đó có thể tìm kiếm ở các bộ sách tự học IELTS. Một trong số đó là The best preparation for IELTS.

Xem thêm bộ tài liệu Collins for IELTS full tất cả các kỹ năng cần thiết.

Xem thêm bộ tài liệu Oxford IELTS Preparation and Practice 4 kỹ năng.

Xem thêm bộ tài liệu Lessons for IELTS full 4 kỹ năng.

Bộ sách bao gồm 4 quyển tương ứng với 4 kỹ năng: Listening, Reading, Speaking, Writing. Sau đây Nest xin review từng quyển cho các bạn nhé.

1. The best preparation for IELTS Listening

Đầu tiên là quyển tài liệu về kỹ năng Nghe – IELTS Listening. Cấu trúc của sách được chia ra làm 3 phần tách biệt với nhau:

– Phần 1 sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức nền tảng trước. Bao gồm phân tích, diễn giải từng dạng câu hỏi và dạng bài thường gặp trong đề thi. Mỗi Unit trong Chapter thường rất ngắn và đơn giản. Tác giả đưa ra Overview, Tips, sau đó kèm theo 1 hoặc 2 bài tập để thực hành.

– Phần 2 sẽ đi sâu vào từng dạng bài tập trong mỗi Section của bài Nghe. Từng Section cũng kèm theo rất nhiều tips để giải bài tập.

– Phần 3 là tổng hợp 5 đề thi IELTS Listening cho các bạn thực hành.

Mỗi Unit đều có bài tập tương ứng với file Audio kèm theo. Các bạn làm xong có thể check đáp án ở cuối sách nhé.

Tải tài liệu The best preparation for IELTS Listening tại đây.

2. The best preparation for IELTS Reading

Đến với quyển về kỹ năng Đọc – IELTS Reading, nội dung cũng được chia làm 3 phần:

– Phần 1 là 2 Sub-Skills chính giúp các bạn có thể thực hiện 1 bài Đọc. Đó là kỹ năng Skimming và Scanning. Sách cung cấp định nghĩa, các bước thực hiện và bài thực hành cụ thể cho mỗi kỹ năng.

– Phần 2 sẽ hướng dẫn các bạn làm 6 dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi. Bao gồm: Mutiple Choice; Completion; Heading Matching; True/False/Not Given; Short Answers; Matching/Classification.

– Phần 3 sẽ tổng hợp 3 đề thi IELTS Reading để các bạn thực hành.

Tải tài liệu The best preparation for IELTS Reading tại đây.

3. The best preparation for IELTS Speaking

Cấu trúc quyển tài liệu về kỹ năng Speaking sẽ hơi khác với 2 quyển trên. Mở đầu sách cung cấp những kiến thức nền tảng về phần thi này trước. Trong đó bao gồm: chuẩn bị; thang điểm; câu hỏi và trả lời mẫu cho 3 phần thi; Tips; lời khuyên;…. Tiếp đến là 15 Chapter tương ứng với 15 chủ đề bài Nói khác nhau thường gặp, như: Personal Information; Family; Home Town/Neighborhood/Accommodation; Travel/Vacation/Tourism; Places; Transport; Your Country and Culture; Communication;…

Nội dung trong mỗi chapter được chia làm 3 phần:

– Warm-up: khởi động check từ vựng, ngữ pháp bằng một vài bài tập đơn giản.

– Practice Test: thực hành trả lời theo những câu hỏi gợi ý. Có kèm theo rất nhiều câu trả lời mẫu để các bạn tham khảo.

– Vocabulary: tổng hợp và liệt kê từ vựng cần thiết để sử dụng theo chủ đề.

Tải tài liệu The best preparation for IELTS Speaking tại đây.

4. The best preparation for IELTS Writing

Cuối cùng sẽ là quyển về kỹ năng khó lấy điểm cao nhất: IELTS Writing – Academic Module. Bỏ qua phần giới thiệu và tổng hợp kiến thức cơ bản thì sách được chia làm 3 phần:

– Phần 1 tổng hợp 11 chapters hướng dẫn làm các dạng biểu đồ trong phần thi IELTS Writing Task 1. Trong đó sách còn mở rộng ra nhiều loại hình, có cả những dạng phức tạp hơn. Mỗi bài học hướng dẫn từng bước chi tiết để các bạn viết kèm theo nhiều bài viết mẫu cụ thể. Đồng thời chia nhỏ bài tập ra để các bạn thực hành ghi nhớ từng phần kiến thức.

– Phần 2 sẽ hướng dẫn các bạn thực hành viết 4 dạng đề IELTS Writing Task 2: Agree or Disagree; Advantages and Disadvantages; To What Extent; Your Opinion. Mỗi dạng đề có đến 3 đề thi để các bạn tha hồ cho các bạn học luyện nhé.

– Phần 3 vẫn sẽ tổng hợp các đề thi IELTS Writing để các bạn thực hành. Trong đó có đầy đủ tất cả những dạng đề đã học từ Task 1 cho đến Task 2.

Tải tài liệu The best preparation for IELTS Writing tại đây.

Chúc các bạn học tốt!