Luyện đề với tài liệu New Insight into IELTS Practice Tests

Cũng lại là 1 bộ tài liệu thuộc NXB Cambridge, New Insight into IELTS Practice Tests là tài liệu cung cấp đề thi với format chuẩn để các bạn ôn luyện.

Xem thêm bộ tài liệu huyền thoại Cambridge IELTS 1 – 15.

1. New Insight into IELTS Practice Tests dành cho ai?

Quyển tài liệu này được xem như là phần bổ sung cho các bạn đã học xong bộ sách cùng tên. Hiện tại nguồn sách mà Nest đã share chưa có cho nên các bạn cứ lưu về để dành. Hoặc các bạn có thể tiến hành luyện đề luôn nếu đã đủ trình độ tối thiểu band 4.5 IELTS.

 

2. New Insight into IELTS Practice Tests gồm những gì?

Nghe tựa đề có vẻ “cao siêu” nhưng nội dung của quyển tài liệu này cực kì đơn giản. Với nội dung cung cấp đề thi đầy đủ 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking. Trong đó, phần thi Reading và Writing được chia thành 2 dạng đề Academic và General. Sách có kèm Audio, đáp án và Transcripts đầy đủ để các bạn check sau khi làm bài xong nhé.

Tải tài liệu New Insight into IELTS Practice Tests tại đây.

Chúc các bạn luyện tốt!