Download Essential Tests for IELTS – đề IELTS cần thiết

Bước đến giai đoạn luyện đề, các bạn có rất nhiều tài liệu để lựa chọn. Nổi tiếng nhất có lẽ là Cambridge IELTS 1 – 15 hay IELTS Practice Tests Plus. Với tiêu chí là cấu trúc và độ khó tương đương với đề thi IELTS thực tế. Hôm nay Nest sẽ giới thiệu thêm 1 quyển sách luyện đề cũng rất hay khác. Đó chính là Essential Tests for IELTS. Các bạn có thể tham khảo để ôn luyện cho cả 4 kỹ năng dạng đề Academic nhé.

1. Essential Tests for IELTS dành cho ai?

Tài liệu này dành cho các bạn luyện đề là chủ yếu. Nhưng các bạn đang bắt đầu ôn luyện cũng có thể tham khảo để nắm rõ cấu trúc đề thi. Đồng thời cũng để kiểm tra được trình độ của bản thân nhé. Vì thế, ai cũng có thể lựa chọn sách này để học tập. Tuy nhiên, các dạng bài tập sách đưa ra sẽ giống như đề thi thật. Do đó các bạn nếu muốn làm đề thì cần có kiến thức nền tảng tối thiểu. Nếu không thì sẽ không hiểu gì dẫn đến việc làm bài dễ nản nhé.

2. Essential Tests for IELTS gồm những gì?

Cấu trúc của bộ tài liệu này không phải đơn thuần đưa ra những đề thi IELTS khác nhau. Mà nội dung sẽ chia ra làm nhiều bài tập theo từng dạng câu hỏi trong đề thi. Cụ thể, tài liệu được chia ra thành 4 phần thi theo thứ tự: Listening, Reading, Writing và Speaking. Tùy theo độ ưu tiên mà sách sẽ phân bổ lượng câu hỏi tương ứng với các dạng bài tập theo từng kỹ năng cụ thể:

– Phần Listening cung cấp các bài tập cơ bản theo 10 dạng bài: Form Filling; Table Completion; Sentence Completion; Outline Completion; Summary Completion; Short Answers; Multiple Choice; True or False; Matching; Map Labelling.

– Phần Reading cũng đưa ra đến 8 dạng bài thường gặp: Multiple Choice; True/False /Not Given (Yes/No /Not Given); Summary; Headings; Matching; Short Answers; Flow Chart/Diagram/Table Completion; Sentence Completion.

– Phần Writing thì đơn giản hơn, chỉ có 2 phần dành cho Task 1 và Task 2. Task 1 cung cấp rất nhiều bài tập theo 3 dạng đề liên quan đến biểu đồ: 6 dạng chart; Diagram/Flow Chart; Map. Còn Task 2 là theo 4 dạng câu hỏi khác nhau: One-statement Questions; Two-statement Questions; Advantage/Disadvantage Questions; Cause Effect/Solution Questions; Complex Questions. Các bạn thực hành viết bài theo từng đề thi rồi tham khảo bài mẫu ở cuối sách nhé.

– Phần Speaking tương tự với đề thi IELTS ta sẽ có 3 phần theo Part 1, 2, 3. Mỗi phần sẽ tổng hợp nhiều câu hỏi và câu hỏi gợi ý theo các chủ đề thường gặp.

Cuối sách sẽ là đáp án, transcripts cho phần Listening; các bài viết mẫu Writing; và câu trả lời mẫu Speaking band điểm cao. Các bạn làm bài xong có thể tham khảo nhé.

Tải tài liệu Essential Tests for IELTS tại đây.

Chúc các bạn học tốt!