Download sách tổng hợp 279 Past IELTS Essays

Nếu bạn đang cần tham khảo thêm những bài viết mẫu band điểm cao cho IELTS Writing. Thì 279 Past IELTS Essays sẽ là nguồn tài liệu dồi dào dành cho bạn.

Xem thêm tài liệu IELTS Writing Task 2 Tips của thầy Simon.

Xem thêm tài liệu Essay Writing for English Tests.

1. 279 Past IELTS Essays dành cho ai?

Đây là quyển sách dành cho những bạn đang luyện thi IELTS dạng đề Academic. Vì IELTS Writing Task 2 dạng đề học thuật sẽ yêu cầu bạn viết 1 bài tiểu luận (essay). Về mặt lý thuyết thì ai thuộc nhóm đối tượng này cũng có thể tham khảo sách. Tuy nhiên, để có thể hiểu rõ và phân tích được đề bài hay những skills cần thiết thì bạn cần trình độ khá 1 chút. Tương đương với band 5.0 IELTS trở lên và muốn đạt target cao hơn.

2. 279 Past IELTS Essays gồm những gì?

Nội dung sách 279 Past IELTS Essays được thiết kế rất đơn giản. Chỉ bao gồm 279 chủ đề tương ứng với 279 bài viết mẫu band điểm cao. Những Essays này được tác giả tổng hợp từ đề thi thực tế. Và được sắp xếp theo năm ra đề, tuy cũng khá lộn xộn.

Những bài viết này đa số đạt điểm cao từ mức 6.0 – 6.5 và có thể cao hơn. Tuy nhiên đó không hẳn là những bài viết hay nhất. Nhưng cũng không tệ đến mức mắc những lỗi cơ bản trong IELTS Writing. Thỉnh thoảng các bạn lấy ra tham khảo và tự viết lại theo ý mình sẽ rất có ích nhé.

Download tài liệu 279 Past IELTS Essays tại đây.

Chúc các bạn học tốt!