Download 202 Useful Exercises for IELTS (PDF + Audio)

Luyện đề là một hình thức giải những bài tập theo cấu trúc của đề thi IELTS. Quá trình này sẽ giúp bạn quen tay quen mắt hơn với việc làm bài thi IELTS. Nhưng có thể gây khó khăn với những bạn mới bắt đầu tự luyện trong thời gian đầu. Vì bạn phải thành thục tất cả kỹ năng làm bài và phân biệt chúng để sử dụng đúng hoàn cảnh.

Xem thêm tài liệu Essential Tests for IELTS.

Xem thêm tài liệu New Insight into IELTS – Practice Tests.

Trước những trăn trở đó, 202 Useful Exercises for IELTS sẽ là giải pháp khá hữu hiệu. Nó tổng hợp bài tập theo từng kỹ năng để các bạn cải thiện dần theo thứ tự.

1. 202 Useful Exercises for IELTS dành cho ai?

Dù không phải là sách tổng hợp đề thi nhưng bài tập trong đây cũng khá khó. Tất cả những gì bạn phải làm khi dùng quyển tài liệu này là giải bài tập. Rất nhiều bài tập được trích từ đề thi thực tế đòi hỏi bạn phải thật vững nền tảng. Để có thể giải quyết 202 Usefull Exercises này, bạn cần trình độ tối thiểu 4.5 – 5.0 IELTS trở lên.

2. 202 Useful Exercises for IELTS gồm những gì?

202 Useful Exercises for IELTS chia làm 5 phần chính, đại diện cho 5 chủ đề khác nhau: Communication and the Arts, The environment, Technology, Politics in Britain, Youth and Education. Tất nhiên 5 topics này vẫn là khá hạn chế so với rất nhiều chủ đề có thể gặp phải trong đề thi IELTS. Nhưng nhìn chung chúng cũng rất phổ biến.

Nội dung chính của 202 Useful Exercises

Điểm đặc biệt ở mỗi phần, sách sẽ phân ra từng nhánh nhỏ nữa. Tương ứng với từng kỹ năng, theo thứ tự: Listening, Reading, Writing, Spelling, Grammar, Vocabulary (Nghe, Đọc, Viết, Phát âm, Ngữ pháp, Từ vựng).

Và mỗi nhánh đó bao gồm nhiều dạng bài tập và tips để test theo kỹ năng đó. Ví dụ như nhánh Listening Exercises sẽ gồm 9 dạng bài: Speed Listening, Numbers and Letters, General Information, Gapfill, Mutiple Choice Questions, Specific Information, Prediction and Preparation,  True/False/Not Given, Short Answer Questions.

Như các bạn có thể thấy, bài tập và tips được sắp xếp theo trình tự khá hợp lí. Từ khởi động đến chuyên sâu, và đan xen mẹo hữu ích để tiếp tục làm bài.

Download tài liệu 202 Useful Exercises for IELTS tại đây.

Chúc các bạn làm bài tốt!