Q&A

[:en]

ABOUT LEARNING PROGRAM
Can students learn without staying?
If you want to be allowed to study without staying at the hostel, please contact the manager for agreement.
Does NEST have an output commitment?
Depending on the entrance test results of each student and students must strictly follow the curriculum and NEST regulations, in addition students do not miss more than 5% of the study hours, continuous learning in 120 hours (12 weeks), NEST will discuss positive outcomes for each student.
What is the number of students in a class?
Maximum of 15 students per class.
Can unregistered students attend?
You are allowed to register for a trial lesson but to fully experience NEST’s new interactive learning method, students should consider taking short-term courses.
Are students compensated?
In case the sick student has a doctor’s examination or a funeral home, the student can contact the NEST manager to discuss the compensation case.
Are students allowed to study scatteredly or to study rapidly?
You are allowed to learn scattered and intensive learning, but make sure the total number of package hours is registered.
ABOUT OPERATION IN HOSTEL
When are students allowed to go out?
Outside of the committed school hours, students are allowed to go out but must be present at the hostel before 10:00 PM. Exceptions must contact supervisors to complete the application form.
When are students allowed to travel outside the city?
On weekends, students are allowed to travel but must make a request for supervision and notify families about travel plans.
Can students change room or roommate?
You can change the room after 2 weeks or when there is an empty room. The supervisor must be contacted before changing rooms.
If students are subject to too many self-study hours, can they convert to money?
You have the right to convert to money but it should not be a precedent.

[:vi]

VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Học viên có thể không ở mà học được không?
Bạn được phép học mà không ở lại hostel, vui lòng liên lạc với quản lý để thỏa thuận.
NEST có cam kết đầu ra hay không?
Tùy theo kết quả kiểm tra đầu vào của mỗi học viên và học viên phải tuân thủ nghiêm khắc theo giáo trình học và các quy định của NEST, ngoài ra học viên không vắng quá 5% số giờ học, học liên tục trong 120 giờ (12 tuần) thì NEST sẽ trao đổi về kết quả đầu ra khả quan đối với từng học viên.
Sĩ số học viên trong một lớp là bao nhiêu?
Tối đa là 15 học viên cho 1 lớp.
Học viên chưa đăng ký có được dự thính không?
Bạn được phép đăng ký tham gia 1 buổi học dự thính tuy nhiên để trải nghiệm toàn diện phương thức học tập tương tác mới của NEST, học viên nên cân nhắc để tham gia các khóa học ngắn hạn.
Học viên được học bù hay không?
Trường hợp học viên bị bệnh có giấy khám bác sĩ hay nhà có tang,… học viên có thể liên hệ với quản lý NEST để trao đổi về trường hợp học bù.
Học viên được phép học rải học dồn hay không?
Bạn được phép học rải và dồn nhưng phải đảm bảo tổng số giờ package đã đăng ký.
VỀ CUỘC SỐNG TẠI HOSTEL
Thời gian nào học viên được phép đi ra ngoài?
Ngoài giờ học đã cam kết, học viên được phép đi ra ngoài nhưng phải có mặt tại hostel trước 10:00 PM. Trường hợp ngoại lệ phải liên lạc giám sát để điền form xin phép.
Khi nào học viên được phép đi du lịch bên ngoài TP. Hồ Chí Minh?
Vào các ngày cuối tuần, học viên được phép đi du lịch nhưng phải làm đơn yêu cầu cho giám sát và thông báo cho gia đình về kế hoạch du lịch.
Học viên có thể thay đổi phòng hoặc bạn cùng phòng không?
Bạn có thể thay đổi phòng sau 2 tuần hoặc khi nào có phòng trống. Phải liên lạc với giám sát trước khi chuyển phòng.
Nếu học viên bị phạt giờ tự học quá nhiều có thể quy đổi sang tiền được không?
Bạn có quyền quy đổi sang tiền nhưng không nên thành tiền lệ.

[:]

VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sau khi hỏi thăm, Nest Academy sẽ hỗ trợ giúp bạn xác định được trình độ đầu vào thông qua 1 bài test tiêu chuẩn.

Nest Academy sẽ cung cấp cho các bạn học viên văn bản cam kết đầu ra cho từng lộ trình học IELTS được ký kết giữa hai bên.

Tham khảo nội dung cam kết tại đây.

Để kiểm soát trình độ cải thiện cho từng bạn một cách tốt nhất, sỉ số tối đa cho các lộ trình là như sau:

– Foundation, Easy IELTS: tối đa 10 học viên mỗi lớp.

– IELTS 24H: tối đa 6 học viên mỗi lớp.

Bạn được phép đăng ký tham gia 1 buổi học dự thính theo đúng trình độ hiện tại. Tuy nhiên để trải nghiệm toàn diện phương thức học tập của Nest, học viên nên cân nhắc để tham gia các khóa học ngắn hạn.

Trong suốt các lộ trình học IELTS, chương trình của Nest Academy luôn kết hợp với những bài thi có cấu trúc giống với đề thi IELTS thực tế để các bạn kiểm tra và đánh giá.

Không cao so với chất lượng đào tạo. Học phí sẽ tùy vào trình độ đầu vào và target mong muốn của bạn. Nhân viên sẽ liên hệ qua số điện thoại mà bạn cung cấp trong form đăng ký tư vấn để giải đáp và giới thiệu cho các bạn cách áp dụng những ưu đãi.